x
We use cookies to provide our services. By using this website, you agree to this. OK  Privacy protection 

Vertaalbureau Noorderlicht
Vertaalbureau Noorderlicht
Nederlands English Deutsch French Español

Tolk inhuren via Noorderlicht

Heeft u een afspraak bij de notaris, politie of rechtbank, en heeft u daar een tolk bij nodig? Wij kunnen in heel veel talen een beëdigde tolk voor u leveren.

Ook voor congressen, telefonische tolkwerkzaamheden, gesprekken met een arts of een ggz instelling, voorlichtingsbijeenkomsten of een buitenlands delegatiebezoek kunt u bij ons een tolk inhuren.

Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Verschillende manieren van tolken

Woordenboeken

Onder tolken verstaat men het overzetten van het gesproken woord van de ene taal naar de andere. Dat kan op verschillende manieren:

  • Simultaan tolken: het gelijktijdig luisteren en vertalen. Deze methode wordt meestal gebruikt bij congressen, conferenties, grote bijeenkomsten en officieel overleg op hoog niveau. Er wordt geen tijd verloren. De tolk zit meestal in een cabine achter de schermen, hoort de sprekers via een hoofdtelefoon en vertaalt tegelijkertijd in een microfoon. De ontvangers luisteren via een hoofdtelefoon naar de vertaling.
  • Fluistertolken: het op fluistertoon simultaan vertalen voor maar 1 (tot maximaal 3) personen. Fluistertolken is uiterst geschikt in situaties waarin het merendeel een bepaalde taal spreekt en slechts 1 (of enkele) luisteraar deze taal niet begrijpt, bijvoorbeeld een buitenlandse gast in een talkshow, panel of vergadering. De tolk zit onmiddellijk naast de luisteraar en vertaalt simultaan op fluistertoon, om anderen zo min mogelijk te hinderen.
  • Consecutief tolken: het zin voor zin vertalen, waarbij de tolk naast de spreker zit of staat. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan als een buitenlandse spreker een zaal vol mensen toespreekt. De spreker en de tolk wisselen elkaar steeds af. Een consecutief tolk werkt meestal voor middelgrote groepen.
  • Telefoontolken: het zin voor zin vertalen van een telefoongesprek. De tolk vertaalt tijdens een telefoongesprek tussen twee of meer gesprekspartners (conference call), waarbij de tolk na iedere zin (of twee zinnen) het gesprokene herhaalt in de taal van de andere partij. In tegenstelling tot de voorgaande drie manieren vertaalt de tolk dus beide kanten op.
  • Gesprekstolken: het zin voor zin vertalen van een gesprek tussen twee personen of een kleine groep. De tolk is een tussenpersoon tussen enkele mensen die elkaars taal niet spreken, en vertaalt beide kanten op. Een gesprekstolk wordt meestal ingehuurd voor kleinere business meetings, interviews, onderhandelingen of verhoren.