x
We use cookies to provide our services. By using this website, you agree to this. OK  Privacy protection 

Vertaalbureau Noorderlicht
Vertaalbureau Noorderlicht
Nederlands English Deutsch French Español

Uw vertaalbureau voor een beëdigde vertaling

Een beëdigde vertaling is een vertaling die van een handtekening, stempel en een verklaring van de vertaler is voorzien en die aan de brontekst is gehecht.

Een beëdigde vertaling wordt uitgevoerd door een beëdigd vertaler. Hij of zij heeft na een gedegen opleiding een professionele eed afgelegd voor een rechtbank, waarna hij of zij bevoegd is tot het vertalen van rechtsgeldige en officiële documenten. Afhankelijk van het soort document en van het land waar het naartoe moet, kan de betreffende instantie eisen dat de vertaling van zo'n document door een beëdigd vertaler moet worden uitgevoerd.

Wetgeving op het gebied van beëdigde vertalingen

Volgens de wet omtrent beëdigde vertalingen worden er strikte eisen gesteld aan het opleidingsniveau, vakmanschap en de voortdurende nascholing van beëdigde vertalers en tolken. U kunt ervan op aan dat de tolken en vertalers die voor ons beëdigd vertaalbureau werken opgenomen zijn in het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers van het ministerie van Justitie.

Een officieel document dat beëdigd vertaald moet worden, kunt u inscannen (resolutiewaarde: 300 dpi) en naar ons toesturen via ons contactformulier. U krijgt binnen een werkdag een vrijblijvende offerte voor uw beëdigde vertaling toegestuurd.

Legalisatie en apostille

Soms moet een document na de beëdigde vertaling ook nog worden gelegaliseerd. De legalisatieprocedure houdt in dat men bij diverse instanties stempels moet verzamelen. Iedere instantie verklaart de handtekening van de voorgaande instantie bevoegd. Het proces begint bij de rechtbank waar de beëdigd vertaler staat ingeschreven. Vervolgens dient u met het document langs het Ministerie van Justitie te gaan, daarna langs het Ministerie van Buitenlandse zaken en ten slotte langs de ambassade van het betreffende land.

In 1961 is gelukkig besloten om deze omslachtige bureaucratische procedure te vereenvoudigen. Alle landen die het apostilleverdrag van Den Haag hebben ondertekend hebben samen afgesproken dat slechts één stempel voldoende is om een document in een ander land legaal te maken. Voor een apostille hoeft u alleen nog maar naar de rechtbank. Heeft u echter een vertaling nodig voor een land dat niet bij het apostilleverdrag is aangesloten, dan geldt nog het ouderwetse, uitgebreide legalisatietraject.

Woordenboeken

 

Documenten die beëdigd vertaald moeten worden:

 • Adoptiedocumenten
 • Akten van ongehuwdheid
 • Alimentatieverklaringen
 • Apostilles
 • Diploma's
 • Echtscheidingspapieren
 • Faillissementsverklaringen
 • Geboorteakten
 • Huwelijksakten
 • Machtigingen en volmachten
 • Notariële akten
 • Overlijdensakten
 • Rijbewijzen
 • Uittreksels Kamer van Koophandel
 • VOGs
 • Voogdijpapieren
 • Vonnissen

In bepaalde gevallen: contracten

Twijfelt u of uw vertaling door een beëdigd vertaler vertaald moet worden? Neemt u dan gerust contact met ons op om daar vrijblijvend advies over te vragen.Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact op voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.