x
We use cookies to provide our services. By using this website, you agree to this. OK  Privacy protection 

Vertaalbureau Noorderlicht
Vertaalbureau Noorderlicht
Nederlands English Deutsch French Español

Localisatie van uw vertalingen

Woordenboeken

Localisatie is het afstemmen van een tekst op de situatie van de doelmarkt. Het is een apart proces, dat naast of na afloop van het vertalen van de tekst plaatsvindt. Het gaat hierbij om het omzetten van de niet-tekstuele componenten ervan. De tekst wordt aangepast aan formats, terminologie, culturele voorkeuren, maatschappelijke gebruiken, wetgeving en dergelijke van het land, de regio of de doelgroep waar deze voor bedoeld is. De tekst wordt ‘lokaal gemaakt’, zodat deze de nieuwe doelgroep nog beter aanspreekt. Localisatie is vooral van belang bij het vertalen van websites, games, software, video en multimediatoepassingen.

Conversie

Een vanzelfsprekend voorbeeld is het aanpassen van telefoonnummers als deze vanuit het buitenland gebeld worden. Of de manier waarop data en tijd worden geschreven kan in het land van de doeltaal anders zijn, net zoals scheidingstekens voor duizendtallen. Ook het omrekenen of converteren van maten, gewichten, temperatuur en valuta valt onder de noemer localisatie.

Woordkeuze en terminologievoorkeur

Een andere vorm van localisatie is het rekening houden met de gangbare terminologie en spelling in het land, de regio of zelfs de branche waar de vertaling voor bedoeld is (gebruikt men bijvoorbeeld ‘shopping cart’ of ‘shopping basket’?). Culturele voorkeuren kunnen zelfs tussen landen die een gemeenschappelijke taal delen aanzienlijk verschillen. Grote bedrijven kiezen er vaak voor om software, games of een website in twee versies te vertalen/localiseren en uit te brengen; bijvoorbeeld een Amerikaanse en een Britse versie, een Portugese en Braziliaanse versie, of een Spaanse en Latijns-Amerikaanse versie.

Culturele omgangsvormen

Soms kan het verstandig zijn een vertaalde tekst een beetje aan te passen, om rekening te houden met de culturele waarden in het land van de doeltaal. Zo zijn er verschillen in directheid, bondigheid, zakelijkheid en formaliteit per taal en per land. Een een-op-een-vertaling kan soms te direct, te onbeleefd of juist te formeel zijn en daardoor zijn doel voorbij schieten. Een belangrijk voorbeeld: waar een klant op Nederlandse websites vaak informeel wordt aangesproken met je en jij, kan het in de doeltaal gebruikelijk zijn om een klant uitsluitend met u aan te spreken. In sommige talen is een uitgebreide begroeting of inleiding gebruikelijk in handelscorrespondentie, en kan het direct aansnijden van het onderwerp als zeer onbeleefd worden ervaren. Onze vertalers kennen deze voorkeuren en gewoonten in de doeltaal en houden hier zoveel mogelijk rekening mee.

Maatschappelijke gebruiken

Bepaalde zaken die in het ene land vanzelfsprekend zijn, zijn dat in het andere land helemaal niet. Hier moet een alternatief voor gezocht worden, of deze zaken dienen uitgelegd te worden in de vertaling. Als u bijvoorbeeld een webshop heeft waar de klant met iDeal kan betalen, dan zal onze vertaler bij het localiseren een alternatief voorstellen, omdat iDeal in het buitenland niet werkt. Bij het vertalen van de typisch Nederlandse term OV-chipkaart is de handig deze term in de vertaling even kort toe te lichten. En als er in een tekst naar Sinterklaas verwezen wordt, zal er bij het localiseren een keuze moeten worden gemaakt of het even kort uitgelegd wordt (‘traditioneel kinderfeest’) of dat een andere, in het land van de doeltaal vergelijkbare goedheiligman wordt gekozen (bijvoorbeeld de Kerstman). In een informatieve tekst zal waarschijnlijk eerder voor de eerste optie worden gekozen, in een kinderboek kan ook de tweede optie gekozen worden.

Wetgeving

Bij juridische vertalingen kan het mogelijk zijn dat bijvoorbeeld algemene voorwaarden of een contract na vertaling niet in overeenstemming zijn met de lokale wetgeving, of dienen te verwijzen naar de betreffende bepaling uit bijvoorbeeld het Burgerlijke Wetboek of de milieuwetgeving van dat land. De vertaling moet dan dus ook nog getoetst worden aan wetten en procedures van het doelland. Hier moet meestal een jurist voor ingeschakeld worden.

Lay-out

Ook voorkeuren voor lettertypen, kleuren en afmetingen van knoppen kunnen per land verschillen. Een lettertype kan in het ene land overtuigend overkomen, maar in een ander land schreeuwerig. In sommige landen ligt zelfs het gebruik van bepaalde kleuren of kleurcombinaties cultureel gevoelig. Het kan dan verstandig zijn om de kleur van de lay-out enigszins aan te passen, om niemand tegen het hoofd te stoten. Daarnaast kan een tekst langer of korter worden door het vertalen ervan: vertalingen naar bijvoorbeeld het Chinees, Japans, Spaans, Frans, Portugees of Italiaans worden wel twintig tot dertig procent langer. Een vertaling naar het Fins wordt juist weer een stuk korter. Als gevolg moet de lay-out van een brochure, website of PowerPointpresentatie soms aangepast worden, om weer goed te passen. Informeer gerust naar wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van localisatie.