x
We use cookies to provide our services. By using this website, you agree to this. OK  Privacy protection 

Vertaalbureau Noorderlicht
Vertaalbureau Noorderlicht
Nederlands English Deutsch French Español

Bewerken van machinevertalingen

Woordenboeken

Net zoals bij veel andere beroepsgroepen wordt de invloed van computers ook bij vertalen steeds groter. Waar Google Translate nog maar enkele jaren geleden vaak hilarische vertalingen opleverde, is machinevertaling sinds de komst van Neural Machine Translation steeds beter aan het worden. Google Translate is weliswaar de bekendste, maar allang niet meer de beste vertaalmachine. Er komen steeds meer verschillende vertaalmachines. Voor sommige taalcombinaties werkt de een beter dan de andere, en dat geldt ook voor verschillende vakgebieden. Er zijn bijvoorbeeld speciale vertaalmachines voor de auto-industrie of voor software vertalingen.

Bij Vertaalbureau Noorderlicht omarmen we deze nieuwste technologische ontwikkelingen voor de teksten die daar geschikt voor zijn.

Soorten teksten

Voor sommige teksten kan het gebruik van machinevertalingen als conceptversie significante tijdswinst opleveren. Denk daarbij met name aan vrij droge teksten, waarbij informatieoverdracht het belangrijkste doel is. Voor een website, een publicatie of een marketingtekst is een machinevertaling zeker niet geschikt: de emotie verdwijnt uit de tekst, en vaak worden zinnen te letterlijk vertaald.

Waarom zou u uw teksten niet zelf door Google Translate gooien?

Ja, dat kan inderdaad ook. Maar een Google-Translate-vertaling is verre van perfect. En zoals we allemaal best vertrouwen hebben in de autopilot van een vliegtuig, is het toch wel erg prettig dat er nog steeds een piloot en co-piloot bijzitten om hem te bedienen en in de gaten te houden. Op diezelfde manier zal het resultaat van een machinevertaling een stuk beter zijn als een van onze professionals ermee aan de slag gaat. Ten eerste weten wij welke vertaalmachines het meest geschikt zijn voor welke taal, en voor welk vakgebied. We kunnen zelfs verschillende vertaalmachines tegelijkertijd over uw tekst laten gaan, en per zin de meest geschikte variant kiezen. Ten tweede zijn wij getraind in het herkennen van de valkuilen van machinevertaalde teksten. We weten waar we op moeten letten en waar we moeten bijsturen om er toch een goede eindtekst van te maken.

Wat doen wij dan extra?

Voor ons is een machinevertaling alleen maar de conceptversie, de basis van waaruit de vertaler een eindversie maakt. We gebruiken de machinevertaling dus eigenlijk vooral als hulpmiddel. Het bewerken van machinevertalingen brengt bij bepaalde teksten zeker tijdswinst met zich mee ten opzichte van een traditionele vertaling. Daarom berekenen we deze dienst nooit per woord, maar altijd per uur.

Hoeveel tijd we nodig hebben hangt van een paar dingen af. Ten eerste natuurlijk van de kwaliteit van de machinevertaling. Die kwaliteit hangt meestal samen met de geschiktheid van de tekst voor machinevertaling, de talencombinatie en het vakgebied. Soms is de machinevertaalde tekst al vrij goed, maar het komt ook voor dat er onlogische zinnen tussen staan, of dat bepaalde terminologie niet klopt. We controleren de tekst en de gebruikte terminologie zin voor zin, brontaal naast doeltaal.

Ten tweede hangt de tijd die we nodig hebben voor het bewerken af van wat u wilt met de tekst. Als het doel van de vertaling (alleen) begrijpen wat er ongeveer staat is, dan volstaat een lichte bewerking. Het resultaat is dan geen mooie of foutloze, maar wel een begrijpelijke tekst. We spreken af welke soort fouten we moeten verbeteren, en welke acceptabel zijn. We zijn dan snel klaar en u bent flink minder geld kwijt dan bij een traditionele vertaling. Hou er dan rekening mee dat het resultaat leesbaar en begrijpelijk is, maar zeker nog herkenbaar zal zijn als een machinevertaling. Denk maar eens aan de teksten van reviews bij hotelsites of de help-pagina’s van bepaalde grote tech-bedrijven.

Als het resultaat van de vertaling daarentegen even goed moet zijn als een vertaling die zonder machine-voorvertaling wordt gedaan, dan zijn we uiteraard een stuk meer tijd kwijt. Onze vertalers maken de zinnen mooier, creatiever en zorgen ervoor dat ze prettig leesbaar zijn en een natuurlijke flow hebben, zodat ze niet meer als een machinevertaling lezen.

Bent u benieuwd of u op deze manier ook kunt besparen op uw vertaalkosten? Vraag dan gerust eens een offerte aan.


Bewerken van machinevertalingen

Woordenboeken

Ook in de vertaalwereld wordt de invloed van automatisering steeds groter. Bij Vertaalbureau Noorderlicht omarmen we de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van machinevertalen voor de teksten die daar geschikt voor zijn.

Soorten teksten

Vooral bij teksten waar de informatieoverdracht het belangrijkste doel is, kan een machinevertaling als conceptversie tegenwoordig behoorlijke tijdwinst opleveren. Of een tekst geschikt is voor machinevertaling hangt af van het soort tekst, de talencombinatie en het vakgebied. Voor een website, een publicatie of een marketingtekst is een machinevertaling niet geschikt: de emotie verdwijnt ermee uit de tekst.

Waarom zou u uw teksten niet zelf door Google Translate halen?

Ja, dat kan inderdaad ook. Maar een Google-Translate-vertaling is verre van perfect. En zoals we allemaal best vertrouwen hebben in de autopilot van een vliegtuig, is het toch wel erg prettig dat er nog steeds een piloot en co-piloot bijzitten om hem te bedienen en in de gaten te houden. Op diezelfde manier zal het resultaat van een machinevertaling een stuk beter zijn als een van onze professionals ermee aan de slag gaat. Ten eerste weten wij welke vertaalmachines het meest geschikt zijn voor welke taal, en voor welk vakgebied. We kunnen zelfs verschillende vertaalmachines tegelijkertijd over uw tekst laten gaan, en per zin de meest geschikte variant kiezen. Ten tweede zijn wij getraind in het herkennen van de valkuilen van machinevertaalde teksten. We weten waar we op moeten letten en waar we moeten bijsturen om er toch een goede eindtekst van te maken.

Wat doen wij dan extra?

Voor ons is een machinevertaling alleen maar de conceptversie, de basis van waaruit de vertaler een eindversie maakt. Een hulpmiddel dus. We controleren de tekst en de gebruikte terminologie zin voor zin, brontaal naast doeltaal. Vervolgens bewerken we de machinevertaling tot een goede eindtekst, afhankelijk van het beoogde doel.

Lichte of uitgebreide bewerking

De bewerkingstijd die we nodig hebben hangt af van wat u wilt met de tekst. Als het doel van de vertaling is om (alleen) het begrijpen wat er ongeveer staat is, dan volstaat een lichte bewerking. Het resultaat is dan geen mooie of foutloze, maar wel een begrijpelijke tekst. We zijn dan redelijk snel klaar en u bent flink minder geld kwijt dan bij een traditionele vertaling. Als het resultaat daarentegen even goed moet zijn als een gewone vertaling, dan zijn we uiteraard een stuk meer tijd kwijt. Onze vertalers zorgen er dan voor dat de zinnen prettig leesbaar zijn en een natuurlijke flow hebben, zodat ze niet meer als een machinevertaling lezen.

Kosten

Deze dienst berekenen we nooit per woord, maar altijd per uur. Hoeveel tijd we nodig hebben hangt namelijk af van de kwaliteit van de machinevertaling en het gewenste eindresultaat.

Bent u benieuwd of u op deze manier ook kunt besparen op uw vertaalkosten? Vraag dan gerust eens een offerte aan.