Werkwijze van vertaalbureau Noorderlicht

Om een uitstekende kwaliteit te kunnen leveren, werken we bij Noorderlicht altijd met ten minste twee mensen aan de tekst: een native speaker in de brontaal, die de eerste versie van de vertaling maakt, en een native speaker in de doeltaal, die daarna de vertaling proefleest, aanpast en waar nodig doorspreekt met de eerste vertaler.

Veel vertaalbureaus laten zich erop voorstaan dat zij teksten 'uitsluitend door native speakers in de doeltaal laten vertalen'. Wij kiezen echter speciaal voor deze extra tussenstap omdat de native speaker in de brontaal de te vertalen tekst beter kan begrijpen en interpreteren. Op deze manier wordt er extra aandacht besteed aan de juiste betekenisoverdracht (het semantische aspect).

Een concreet voorbeeld van onze werkwijze: Een Nederlands contract dat vertaald moet worden naar bijvoorbeeld het Frans, wordt vertaald door een Nederlandse juridisch vertaler die Frans gestudeerd heeft. Deze vertaler is verantwoordelijk voor de juiste betekenisoverdracht. Daarna wordt de Franse vertaling gecorrigeerd door een Fransman of Française, die in eigen land een opleiding op HBO of WO niveau heeft gevolgd. Deze tweede vertaler is verantwoordelijk voor het perfectioneren van de spelling, grammatica en stijl, zodat het voor ons net zo belangrijke taalkundige aspect eveneens uitstekend tot zijn recht komt.

De volgorde kan natuurlijk ook omgedraaid worden; dan verzorgt de native speaker in de doeltaal de eerste versie, waarna de native speaker in de brontaal beide teksten vergelijkt en controleert op de juiste betekenisoverdracht. Op deze manier besteden we altijd evenveel aandacht aan een juiste betekenisoverdracht als aan de juiste schrijfwijze in de doeltekst en wordt het eindresultaat een goed leesbare, correct vertaalde en foutloze tekst.

Bij twijfelgevallen of vakspecifieke teksten wordt, naast de vaste en uitgebreide research, vaak zelfs nog een derde persoon geraadpleegd, een specialist in het betreffende vakgebied. Wij aarzelen bijvoorbeeld niet om ook direct mensen 'uit de praktijk' te benaderen, uiteenlopend van een dermatoloog bij vragen over huidziektes tot een garagehouder die ons de werking van een bepaald auto-onderdeel tot in de puntjes kan uitleggen.

Indien u laat vertalen naar het Nederlands, dan kan de tekst - zonder extra kosten - ook worden nagekeken door een neerlandicus. Handig als u uw tekst wilt publiceren!