Een wervende vertaling van uw website

Hebt u een mooie website die u ook graag in het Engels, Frans en Duits zou willen laten vertalen, om uw exportmogelijkheden te vergroten? Of hebt u juist een informatieve website waarmee u een groter publiek wilt bereiken? We helpen u er graag bij. Naar alle talen, voor alle vakgebieden en voor alle soorten doelgroepen.

Uw website is uw allerbelangrijkste marketing tekst. Het is dus belangrijk dat de tekst ook na de vertaling prettig leesbaar is en de lezer aanspreekt. Uw website kan een wervende stijl hebben om mensen te overtuigen van uw product of dienst, of juist een meer informatieve stijl. Onze vertalers begrijpen dat en hebben daar gevoel voor. Zij zorgen niet alleen voor een grammaticaal en inhoudelijk correcte vertaling, maar ook voor de juiste toon van uw teksten.

Localisatie

Zeker bij het vertalen van uw website is de belangrijke aandacht te besteden aan localisatie. De vertaling wordt dan aangepast op het gebied van onder andere datanotatie, terminologie, culturele voorkeuren, maatschappelijke gebruiken en wetgeving van het land waar de vertaling voor bedoeld is. De tekst wordt ‘lokaal gemaakt’, zodat deze de nieuwe doelgroep nog beter aanspreekt.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan iets eenvoudigs als het aanpassen van telefoonnummers als deze vanuit het buitenland gebeld worden, of aan een alternatief voor het gebruik van iDeal in een webshop, omdat iDeal in het buitenland niet werkt. Ook het omrekenen van maten, gewichten, temperatuur en valuta valt onder de noemer localisatie.

Soms kan het ook verstandig zijn de vertaalde tekst van uw website een beetje aan te passen, om rekening te houden met de culturele waarden in het land van de doeltaal. Wat in het ene land gebruikelijk of overtuigend is, kan in het andere land het tegenovergestelde effect hebben. Een een-op-een-vertaling schiet zijn doel dan voorbij. Een belangrijk voorbeeld: waar een klant op Nederlandse websites vaak informeel wordt aangesproken met je en jij, kan het in de doeltaal gebruikelijk zijn om een klant uitsluitend met u aan te spreken. Onze vertalers en proeflezers kennen deze voorkeuren en gewoonten in de doeltaal en houden hier zoveel mogelijk rekening mee.